Ukrainian Scouting Organization, USA

Контакти

Привіт і СКОБ!

Провід Станиці

Станична – Олнека Нижникевич

Господар – Тиміш Гнатейко

Кошова УПЮ – Ксеніа Колцьо

Гніздова УПН – Луся Бурій

Впорядники

Орли – Дануло Кизмич

Червоні Лисички – Ксеніа Колцьо

Швидкі Соколи – Мая Ріпецька

Морскі Коники і Орки – Володя Бурій і Соломія Хтей

Пташата – Уляна Кузмич